Müştərilər bildikdə toxunaraq keçirlər:

Biznesiniz üçün ödənişsiz stikerlər ilə müştərilərə Google Pay qəbul etdiyinizi bildirin.

Ödənişsiz Google Pay stikerləri sifariş edin

ÖDƏNİŞSİZ

Google Pay
Stiker Dəsti

5 kassa aparatı stikeri 2 ikitərəfli pəncərə stikeri 9 satış məntəqəsi stikeri

Ödənişsiz stikerlər sifariş edin
Ödənişsiz stikerlər sifariş edin