Przygotuj się z nami do SCA

Dowiedz się więcej o nowych wymaganiach dotyczących silnego uwierzytelniania klienta (SCA) zawartych w dyrektywie PSD2 – a także o tym, jak Google Pay może pomóc Ci się przygotować do ich spełnienia.

Co to jest SCA?

SCA to wymaganie zawarte w drugiej dyrektywie o usługach płatniczych (PSD2), które dotyczy dostawców usług płatniczych w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Aby spełnić wymagania SCA, firmy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego muszą wdrożyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe w przypadku większości płatności internetowych1 do 31 grudnia 2020 r.2

Jaką pomoc zapewnia
Google Pay?

Google Pay oferuje optymalny proces płatności dla Twoich klientów i pomaga przygotować się do SCA za pomocą jednej prostej integracji. Google Pay pozwala użytkownikom dokonać uwierzytelnienia na ich urządzeniach mobilnych3 bez przekierowywania z Twojej witryny lub aplikacji, co usprawnia proces płatności i zwiększa współczynnik konwersji.

Czemu moja firma musi przestrzegać tych zasad?

Jeśli Twoje procesy płatności nie będą spełniać nowych wymagań SCA przed upływem terminu obowiązującego w Twojej lokalizacji, płatności Twoich klientów mogą zostać odrzucone. Aby dowiedzieć się więcej o wyjątkach od wymagań SCA, zapoznaj się z rozporządzeniem.

Skonfiguruj usługę już dziś

Rozpoczęcie korzystania z Google Pay jest proste — konfiguracja zajmie kilka dni


1. Istnieją pewne wyjątki od wymagań SCA. Aby się z nimi zapoznać, przeczytaj to rozporządzenie.
2. Pamiętaj, że brytyjski organ regulacyjny potwierdził przedłużenie okresu prolongaty do 14 września 2021 r. Francuski organ regulacyjny potwierdził, że oficjalny okres prolongaty kończy się 31 grudnia 2020 r., ale zastrzegł sobie prawo do przedłużenia go o 3 miesiące w zależności od potrzeb.
3. Firmy będą musiały korzystać z rozwiązań 3D Secure 2 oferowanych przez dostawców usług płatniczych, aby spełnić wymagania SCA, gdy klienci będą dokonywać płatności internetowych za pomocą form płatności, które nie są połączone z urządzeniem mobilnym.
Pobierz aplikację