தடையில்லா ஆன்லைன் செக்-அவுட்

Google Pay உங்கள் ஆன்லைன் செக்-அவுட்டிற்கு ஏற்றது.

சில படிகளிலேயே பாதுகாப்பாகப் பணம் செலுத்தலாம்.

மொபைல் பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் ஒரு பெண்

பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்துங்கள்

வெளிப்படைத்தன்மை

Google Pay ஒருபோதும் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களையோ இதுவரையிலான பணப் பரிமாற்ற விவரங்களையோ விற்காது.

பாதுகாப்பு

ஆன்லைனில் பணம் செலுத்தும்போது மோசடி குறித்த விழிப்பூட்டல்கள், என்க்ரிப்ஷன் போன்ற உள்ளமைந்த பாதுகாப்பை Google Pay வழங்குகிறது.

கட்டுப்படுத்துங்கள்

உங்களுக்கேற்ற தனியுரிமை அமைப்புகளைத் தேர்வுசெய்ய Google Pay அனுமதிக்கிறது.