როცა კლიენტებმა იციან, ისინი შეხებით იხდიან

უფასო სტიკერებით აცნობეთ კლიენტებს, რომ თქვენთან მიიღება Google Pay.

შეუკვეთეთ Google Pay-ს უფასო სტიკერები

უფასო

Google Pay
სტიკერების ნაკრები

სალარო აპარატის 5 სტიკერი 2 ორმხრივი სტიკერი ფანჯრისთვის გაყიდვის ადგილის 9 სტრიკერი

შეუკვეთეთ უფასო სტიკერები
შეუკვეთეთ უფასო სტიკერები